Han viser til den nye rapporten som påviser økt sykelighet hos et betydelig antall norske golfkrigveteraner.

- Dette kan være den største norske militære skandalen siden annen verdenskrig, mener Paul Smines. Nå krever Smines, Blankvandsbråten og en rekke andre veteraner som var i Golfen for over 20 år siden, kvalifisert medisinsk undersøkelse og behandling.

— Rapporten forteller akkurat det vi har sagt i mange år. Nå står det for første gang svart på hvitt, sier Gunnar Roger Johansen, som tjenestegjorde ett år i det miljøgiftige golfkrigområdet og ble syk etter tjenesten. Det gjorde også Trond Blankvandsbråten. Også han ble syk.

-  Men hvem skal hjelpe? Jeg tror ikke det finnes kompetanse i Norge på dette. De må sende oss til England eller USA, sier golfkrigveteranen.

Ligner funn i andre land

«Sykdomsbildet er ikke ulikt det man har sett i andre land med veteraner som lider av golfkriglidelse. Funnene samsvarer med tall fra flere internasjonale studier», heter det i undersøkelsen som ble overlevert Forsvarsdepartementet i går.

—  Amerikanske forskere har funnet ut at golfkriglidelse kan skyldes en hjerneskade. Mange er skadet. Norske soldater har lignende symptomer, men er aldri blitt trodd. Løsningen er en god medisinsk undersøkelse. Dersom vi ikke har en skade, så er det også et svar, mener Paul Smines.

«Vi var forsøksdyr»

—  Vi var forsøksdyr da vi ble sendt til Golfkrigen og ble blant annet beordret til å ta vernetabletter mot nervegass, tabletter som ikke var godkjent brukt på friske mennesker, sier Smines. Han var tillitsmann blant soldatene som var i Saudi-Arabia under krigen.

—  For elleve år siden kjempet vi for å bli trodd på dette. Da ble vi latterliggjort av Forsvaret. Det er en befrielse å bli trodd, sier han.

Rapporten peker spesielt på en gruppe på 13 veteraner med høy sykelighet. De var både i Saudi-Arabia under selve krigen, og deretter i Irak rett etter krigen. Rapporten sier:

«En mindre gruppe veteraner med lang og krevende tjeneste i Golfen angir høy forekomst av indikasjoner både på golfkriglidelse, post-traumatisk stressyndrom, opplevelse av dårlig helse og psykiske plager».

82 prosent av dem som tjenestegjorde begge steder i golfkrigområdet, er syke. Over halvparten har indikasjoner på såkalt golfkriglidelse, og over halvparten sliter med psykiske plager. På grunn av det lave antallet soldater påpekes det at funnene ikke kan sies å være statistisk signifikante.

—  Men det er ikke vår skyld at vi var så få, påpeker Gunnar Roger Johansen.

- Oversett

Trine Skei Grande i Venstre forteller at resultatene av rapporten er som fryktet.

  • Disse menneskene har blitt oversett og det virker som om Forsvaret har vært mer opptatt av å skjule saken, enn å løse den, sier hun.

Nå krever hun at forsvarssjefen tar ansvar.

  • Disse menneskene må få hjelp nå. Det handler både om erstatning i forhold til det nå har vært i gjennom og i oppfølging av deres medisinske og psykiske helse.

Hun mener vi kan lære mye av denne saken.

  • Det virker som om Forsvaret alltid er opptatt av de som skal ut i krig, men ikke så opptatt av de som har kommet hjem fra krig, sier hun. Vi kan ikke sende ut soldater, når vi ikke klarer å se dem i ettertid, sier hun.

- Ansvarsfraskrivelse

  • Det har gått altfor lang tid og myndighetene har kommet altfor sent inn i bildet. Vi har sett en ansvarsforskrivelsen og en treghet i systemet som er kritikkverdig, sier Per Sandberg (Frp).
  • Nå må vi få på plass kompensasjonsordninger og bistand raskest mulig, sier han.

Han håper han det kommer en sak til Stortinget snarest med bakgrunn i rapporten.

— Det må bli lagt til rette for kompenasjon og medisinsk støtte til dem snart. Vi har kanskje ikke nok informasjon om golfkriglidelsen ennå, men vi har nok informasjon til å kunne følge dem opp medisinsik.

Han sier han blir veldig overrasket dersom ikke rapporten fører til svært raske løsninger.

  • Det er nok en lettelse å endelig bli trodd, men jeg tror nok mange spør seg «hva gjør det offentlige nå?» Derfor må vi sette raskt på plass hjelpetiltak og raske vedtak.