Dette eksempelet på markedsinnsikt er hentet fra det nye verktøyet OPTIMA som Innovasjon Norge på pilotbasis har utviklet for å få vite mest mulig om framtidige tyske turister.

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge sier til NTB at OPTIMA er utviklet for å opparbeide faktabasert kunnskap om markeder og etterspørsel som kan være et grunnlag for produktutvikling og markedsbearbeiding.

– Slik kan Innovasjon Norge bli en bedre rådgiver for norske reiselivsaktører, og gjøre bedre markedsstrategiske valg. Det er meningen å videreutvikle dette verktøyet for å skaffe verdifull markedsinnsikt også i andre land vi jevnlig bearbeider, sier Tuftin.

Hvem, hvor, når

Markedsinnsikten skal gjøre turistmarkedsførerne bedre i stand til å tallfeste markedspotensialet i hvert land, hvilke av reiselivsproduktene som har størst interesse, og hvilke målgrupper som vil velge hvilke ferieformer. Det vil også være opplysninger om hvor de vil reise og når det kan skje, og hvor lenge de vil være i Norge. I tillegg får man innsikt i hvordan turistene vil reise til og i Norge, hvordan de vil overnatte, og hvor mye penger de vil bruke.

Pilotprosjektet OPTIMA ble presentert av Tuftin under en reiselivskonferanse på Kielferja nylig. Tyskland er blant norsk reiselivsnærings viktigste markeder, og turiststrømmen derfra har en negativ trend – 493.000 ankomster i 2006 mot 514.000 i 2005.

Derfor er pilotprosjektet knyttet til dette viktige markedet.

Norges markedsandel i Tyskland er lav og er beregnet til mellom 0,6 og 0,9 prosent av tyske feriereiser til utlandet. Innovasjon Norge tror likevel at det er et betydelig uutnyttet potensial for norsk reiseliv i Tyskland.

Baseferie

Et eksempel er såkalt baseferie, der turisten enten velger å bo et sted ved fjorden eller i en rorbu. Markedsinnsikten Innovasjon Norge har skaffet seg, viser at brorparten av de turistene som vil bo ved fjorden, vil komme hit med egen bil eller bobil. 38 prosent vil bruke fly for å komme til og fra Norge, og ha en gjennomsnittsalder i overkant av 42 år.

Tre firedeler av dem som skal på rorbuferie, kommer med eget kjøretøy, de øvrige vil komme med fly. Gjennomsnittsalderen er 43 år.

Den turisten som kommer hit for å kjøre rundt på egen hånd, foretrekker mellomklassehotell/ferieleilighet eller bed&breakfast-hotell. Gjennomsnittsalderen er 49 år og de har inntekt over gjennomsnittet.

De som bare ønsker å bruke fly til og fra Norge og benytte leiebil under norgesoppholdet, fortrekker også mellomklassehoteller og bed&breakfast-hoteller. Men de som tilhører en høyere inntektsgruppe, er meget interessert i å bo på historiske hoteller. Gjennomsnittsalderen for fly-og-kjøre-turisten er 42 år.

VIL BO NÆR NATUREN: Mange turister vil komme i egen bil eller bobil, og overnatte ved fjorden. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN