Utfordringen er å finne dem som er i faresonen så tidlig som mulig. Ekspertene mener at antallet nyrer som svikter, antagelig kan reduseres ved god diabetes— og blodtrykksbehandling. Ikke minst handler det om å forebygge høyt blodtrykk og diabetes. Da gjelder det at vi spiser mer frukt og grønt, mindre fett og ikke minst er fysisk aktive.

Ifølge professor Ingrid Os ved Ullevål universitetssykehus er det et uttalt ønske fra et samlet fagmiljø å fokusere mer på forebyggelse av nyresvikt. En av grunnene er at dette også vil forebygge hjerte- og karsykdom. Bare et fåtall av dem med tegn til nyreskade vil utvikle nyresvikt som er så alvorlig at det vil kreve dialyse eller transplantasjon.

— Nyreskade øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. For å kunne forebygge dette må vi vite noe om hvordan nyrene fungerer. Tidlig nyreskade kan lett undersøkes på ethvert legekontor. Alt som skal til er en blodprøve og en urinprøve, opplyser Os.