Svaret er nemlig at det var daNorge fikk sin egen grunnlov.

10 prosent tror 17. mai feires fordi Norge ble et fritt land, mens 9 prosent tror det skyldes unionsoppløsningen med Sverige. De resterende 5 prosent svarer at de ikke vet.

– Skremmende utvikling

–1814 er helt klart det viktigste året i norsk historie. Det er veldig trist å høre at folk ikke har oversikt over historien de er en del av, sier forfatter Bård Frydenlund. Han har skrevet flere bøker om hvordan Grunnloven ble til.

Kunnskapssvikten er størst hos de yngste i undersøkelsen. I aldersgruppen 18–24 svarer hele fire av ti feil eller vet ikke på spørsmålet.

Førsteamanuensis Odd Arvid Storsveen mener skolen og historikerne må ta hver sin del av ansvaret.

– Det er skremmende at så mange ikke har peiling. Men dette er ikke bare skolens skyld. Historikerne og kunnskapsforvalterne må ikke bare tro at ting går av seg selv, sier Storsveen.

17. mai-feiringen er imidlertid like populær som før. Sju av ti i undersøkelsen svarer at de feirer nasjonaldagen, og fire av ti planlegger å gå i tog.