ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noFrogner

— Jeg har ingen kommentar til hvem som skrev under, svarte hun på aktor Jørn S. Mauruds spørsmål.

— Var det deg?

— Nei, svarte Veronica Orderud.

Hun fremholdt at hun først etter at svigerforeldrene og hennes mann Per hadde gjort opp seg imellom i retten om gården, ble klar over at dommen i Pers favør bygget på en underskrift som var forfalsket.

Per Orderud vant saken mot sin far, men dommen ble av faren anket til lagmannsretten.

— Det ville aldri ha kommet så langt som at jeg ville ha løyet i lagmannsretten om forholdene rundt den falske underskriften, påsto Veronica Orderud fra vitneboksen.