• Vi har fortsatt til gode å få svar på hvem som utførte udåden på Orderud gård, sa Harald Orderud etter at kjennelsen i Orderud-saken var avsagt.

Per Orderuds fetter mener bevisoppgavene fra aktoratet viser at det har vært sammenhengende bevisføring under hele rettssaken.

Han mente at svaret på om han er fornøyd gir seg selv.

— Vi hadde håpet at saken mot Per ble sett på en annen måte. Vi tar juryens kjennelse til etterretning, sa Per Orderuds andre fetter, Espen Orderud. (NTB)