• Slik har det vært lenge, sier fylkeslege.

Folk lever stadig lenger, men forskjellen mellom kjønnene blir mindre. Det viser befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

De siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med seks år for menn og tre år for kvinner.

De to fremste årsakene er at dødeligheten blant både spedbarn og eldre har sunket, ifølge SSB.

Folk i Sogn og Fjordane har vært på livslengdetoppen i en årrekke.

Fylkeslege Per Stensland

Vestlendinger lever lengst

Jenter og gutter som blir født i år, kan regne med å bli omtrent ti år eldre enn sine besteforeldre.

Aller lengst lever folk i Sogn og Fjordane. Der kan menn og kvinner regne med å bli henholdsvis 79,7 og 84,2 år gamle — omtrent tre år eldre enn folk fra Finnmark, som kommer dårligst ut i statistikken.

— Fylket har vært på livslengdetoppen i en årrekke, sier fylkeslege Per Stensland.

Allerede for 20 år siden var daværende fylkesordfører Julius Fure drivkraften bak «Sogn og Fjordane-prosjektet», som studerte hvorfor folkehelsen var bedre der enn andre steder.

— Det er umulig å peke på én faktor, det er sammensatte årsaker, mener fylkeslegen.

Han sier at en rekke helseparametre viser at befolkningen i Sogn og Fjordane kommer bedre ut enn andre - på områder som bedre levekår, mer fysisk aktivitet og mindre bruk av rusmidler og medikamenter.

— Vi er i toppen på både fysisk og psykisk helse. Det er mulig tenke seg at måten man lever på, i tette og oversiktlige samfunn, gir ekstra mening i hverdagen. Det er iallfall et mønster som viser at grisgrendte strøk i Midt-Norge og Sør-Norge greier seg best, sier Stensland.

Norden i verdenstoppen

Også hordalendingene ligger i landstoppen når det gjelder levealder. Kvinnene i fylket blir i snitt 84 år gamle, mens mennene blir 79 år.

På verdensbasis er det japanske kvinner og sveitsiske menn som lever lengst. De kan regne med å bli henholdsvis 86,4 og 79,9 år gamle.

Norge er fortsatt blant landene med lavest dødelighet i verden, i likhet med våre nordiske naboer.

Norske menn lever omtrent to år lenger enn danske og finske menn, men noe kortere enn islendinger og svensker. Norske kvinner lever lenger enn danske kvinner, men kortere enn ellers i Norden.

Hvorfor lever vestlendinger lengst? Bruk kommentarfeltet!