Folk på Vestlandet er stort sett i takt med resten av folket når de vurderer tilfredsheten med å bo og leve i landet.

Men bergenserne har noen særtrekk. De er mindre fornøyde generelt, de føler seg mindre trygge og er mindre fornøyde med pleie og omsorg.

Det viser den store innbyggerundersøkelsen som kom i dag. 30.000 personer er spurt i en omfattende undersøkelse i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Helt på linje

Parodien på en vestlending er en som sutrer og klager, på alt fra været til myndighetene. Dette er ikke lenger sant. På punkt etter punkt svarer folk på Vestlandet tilnærmet identisk med resten av landet.

Folket vest for Langfjellene er stort sett fornøyd med å leve og å bo i sitt land og sin kommune.

Det gjelder forhold som natur og miljø, kultur og idrett, handel og service, renovasjon, pleie og omsorg, samferdsel. Felt der det ikke er en millimeters forskjell på befolkningen som helhet, og vestlendingen som særegenhet.

Undersøkelsen kan brekkes ned på regioner og fylker, men ikke på kommuner. Unntaket er enkelte store bykommuner.

MERE SKRYT: - Vi må bli flinkere til å skryte av hvor bra vi har det i Norge, sier statsråd Rigmor Aasrud. Hun fikk i dag en rapport som viser at folket er svært fornøyd med å leve i Norge
SCANPIX

Bergen er en disse, og her viser det seg en del avvik fra Vestlandet ellers.

Ikke bare bra i Bergen

På spørsmålet om trygghet svarer folk i Bergen 74 poeng, mens landsdelen ellers varer 81 poeng, landssnittet er 80.

Luftkvaliteten i Bergen scorer 71, det er en nedgang fra 2010-undersøkelsen på fire poeng. Vestlendingen ellers svarer 78.

Pleie og omsorg får 51 poeng blant bergenserne, mens både landet og Vestlandet scorer 57.

Og tilbudet til syklister er elendig, synes folket i byen mellom de syv fjell. Bare 37 poeng, det er ti poeng bak landsgjennomsnittet.

Men: Bergenserne er svært fornøyde med tilbudet på kultur og idrett. 87 poeng, som er langt over snittet både i resten av landet og i landsdelen der byen ligger.

Er du fornøyd der du bor? Bruk kommentarfeltet.