KARI PEDERSEN

De politiske topplederne for de to største byene på Vestlandet var invitert til Vestlandsrådets møte i Sandnes, blant annet for å si sin mening om regionaliseringen.

I dag vil Vestlandsrådet vedta å sette i gang en utredning om innholdet i en ny Vestlandsregion. Men først skulle altså storbyene få si sitt.

På linje med Solberg

Meldingen fra Leif Johan Sevland og Monica Mæland var klar. Begge står fullt og helt på linje med Erna Solberg og avviser tanken om et nytt regionalt nivå til erstatning for dagens fylkeskommuner. Begge mener det holder med kommuner og staten.

— En region med den store geografiske avstand som Vestlandsrådet legger opp til, vil ikke fungere, argumenterte Sevland og listet opp flere grunner til å gå mot. Blant annet at Vestlandet mangler felles media.

— Stavanger samarbeider godt både med omegnskommunene, med Bergen og med sine naboer i sør, de befolkningstunge områdene rundt Kristiansand.

Vi har ikke noe ønske om å stenge døren verken nordover eller sørover. En egen region for Vestlandet har jeg dessverre ikke tro på, konkluderte Sevland og overlot ordet til sin like skeptiske partifelle fra Bergen.

Kamp om oppgavene

Mælands viktigste argument mot å innføre et nytt tredje forvaltningsnivå, er frykten for at regionpolitikerne vil stjele oppgaver fra kommunepolitikerne:

— Jeg er redd kommunene vil bli skvist. Særlig vil vi få en dragkamp mellom det regionale nivået og de store byene, sa Mæland.

Bergen kjempet lenge for å få overta ansvaret for kollektivtrafikken og kulturminnevernet fra fylkeskommunene. - Vi ønsker oss flere oppgaver og vil ha ytterligere desentralisering, sa byrådslederen.

Sprik i byrådet

Bystyret i Bergen har ennå ikke tatt stilling til forslaget om et regionalt nivå.

I denne saken spriker både byrådet og bystyret. Mæland talte i går bare for Høyre-flertallet i byrådet. Mindretallet i byrådet, Venstre og KrF, er her på kollisjonskurs med Høyre. Ved Mælands venstre side satt oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit og var rykende uenig med byrådslederen.

Uenig var også Aps gruppeleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, den tredje som kom for å representere Bergen i denne saken:

— Vi mener Vestlandet hadde stått seg på å fremstå som en sterk region, sa Strøm-Erichsen.

- Grei skuring

Torill Selsvold Nyborg, fylkesordfører i Hordaland, klarte ikke å skjule sin irritasjon over responsen fra lederne i storbyene. - Grei skuring, dette var i hvert fall avklarende, sa hun og kom så med følgende hjertesukk:

— For en styrke det hadde vært hvis de store byene hadde stilt seg bak oss. Det hadde vært godt for byene, godt for hele Vestlandet, sa Selsvold Nyborg og la til at en vestlandsregion ikke skal ta oppgaver fra kommunene.

— Vi skal hente makt, myndighet og penger fra staten, forsikret Selsvold Nyborg, som fra årsskiftet overlot ledervervet i Vestlandsrådet til Nils R. Sandal, fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Fra ham kom likelydende forsikringer: - Vestlandsregionen skal ikke ta oppgaver fra kommunene, lovte Sandal.