I Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er det bare Haukeland Universitetssjukehus, Stavanger Universitetssykehus og Haugesund sykehus som har tilbud om rehabilitering for lungesyke.

En kartlegging som Landsforeningen for hjerte— og lungesyke (LHL) har stått for, viser at Helse Vest kommer dårligst ut på rehabiliteringstilbudet for pasienter med kols (kronisk obstruktiv lungesykdom).

Kolssyke fra Sogn og Fjordane må dra til et annet fylke for rehabilitering.

Kun dagtilbud

Av de tre sykehusene er det bare Haukeland og Haugesund som kan hjelpe dem som trenger hjemmeoksygen.

Også innholdet og lengden på rehabiliteringen er forskjellig. For eksempel har Stavanger universitetssykehus eller Haugesund sykehus verken tilbud om røykestopp, opplegg for attføring til arbeid, sosial tilpasning eller psykisk mestring. Det viser data LHL har samlet inn.

På Vestlandet tilbys bare dagrehabilitering, noe som ikke er helt gunstig for de verst rammede pasientene. På Østlandet finnes derimot rehabilitering med sengeplasser.

Opp til ett års ventetid

— Det er ikke bra for syke å reise frem og tilbake til senteret hver dag slik de gjør her, sier Jan Lund i LHL Hordaland.

Han har selv vært på flere internatrehabiliteringssentre på Østlandet, og sett forskjellen. Men bare de aller verst rammede får dra til Glitre og Granheim på Østlandet.

Det er vanlig med et halvt til ett års ventetid for å få rehabiliteringsplass på Haukeland. Der behandler de 55 pasienter hvert år, i tillegg til de 20-40 som kommer til etterbehandling.

— Det er veldig mange som ikke får tilbud, og det er sterkt ønskelig å få flere plasser. Vi har klart å utvide tilbudet litt, men mangler personell, sier overlege ved lungeavdelingen på Haukeland, Jan Grebstad.

— Vi er klar over problemene, og skal ha en utredning om hva vi skal gjøre videre. Men det vil ta litt tid, sier Odd Søreide, fagdirektør i Helse Vest.

Finansieringsordningen til Helse Vest skal endres i 2007, men Søreide vil ikke kommentere hvorvidt midler til kols vil bli prioritert.

<b>LUNGESYK: </b>Olav Gallefoss røykte 30 sigaretter daglig inntil han fikk kols. Nå trener han flere ganger i uken for å holde seg frisk.<br/>FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN