Dette er det overraskende utfallet av en studie Cicero Senter for klimaforskning har utført.

Forskerne er selv overrasket over konklusjonen. Den vanligste oppfatningen er at de vestlige industrilandenes har hatt ansvaret for en langt høyere andel av den menneskeskapte oppvarmingen av kloden.

Mens OECD-landene (i hovedsak Vest-Europa, USA, Canada og Australia) står for ca. 40 prosent, viser beregningene at Asias bidrag er rundt 25 prosent.

Verdensregionenes bidrag til temperaturendringen er beregnet på bakgrunn av utslipp av karbondioksid (CO2), metan og lystgass fra 1890 til 2000.

Cicero forklarer Vestens nokså overraskende lave andel med at beregningene også inkluderer virkningen av andre klimagasser som metan og lystgass, og utslippskilder som avskoging og jordbruk.

Men selv om de nye beregningene nyanserer bildet og understreker behovet for å trekke de store U-landene med på utslippstiltak, mener Cicero at OECD-landene fortsatt har et hovedansvar. OECD-området har rundt femten prosent av verdens befolkning, men bidrar med til temperaturøkningen med 40 prosent.

Asia har over halvparten av befolkningen i verden, men står for rundt en fjerdedel av oppvarmingen. Afrika/Latin Amerika/Midtøstens andel er rundt 20 prosent, mens Øst-Europa og tidligere Sovjetunionen har bidratt med 15 prosent.

Cicero-forskerne har, basert på utslippene mellom 1890 og 2000, også fremskrevet verdensregionenes bidrag i år 2050 og 2100. Viktigste endringen er at OECD-landenes andel vil øke til innpå 50 prosent ved neste århundreskifte, mens Asias andel vil synke til rundt 16,5 prosent.

Forklaringen er at utslippene fra de vestlige industrilandene består av en mye større del langlevde gasser enn utslippene fra Asia. For eksempel gir rismarkene i Asia store utslipp av den kraftige klimagassen metan, men denne har forholdsvis kort levetid i atmosfæren.

VARMES OPP: De rike landene har en mindre del av ansvaret for drivhuseffekten enn vi hittil har trodd.
Arkiv