Det betyr at Vesta fortsetter å betale for konsulenttjenester de ikke får. Med etterlønnen forpliktet nemlig Odfjell seg til å jobbe minst 300 timer årlig for Vesta og Skandia. Nå er det Skandia som eier 55 prosent av If, mens Vesta eies av storkonkurrenten Nordea.

Å motta konsulenttjenester fra If sin styreformann, blir selvfølgelig umulig for konkurrenten Vesta.

Når styret i Vesta nå vil legge hele saken død, er det fordi den er pinlig både for selskapet og Odfjell. For selskapet fordi de med åpne øyne og i bevisst tilstand justerte etterlønnsavtalen i 1999, nettopp på bakgrunn av at If ble dannet.

Fornyet avtalen

Da fikk avtalen et tillegg som presiserte at den tidligere konsernsjefen i Vesta skulle ha lønnsavtalen uendret. "...selv om han har tillitsverv eller utfører konsulentoppdrag på vegne av Skandia eller Skandia-knyttede selskap, og slike selskap er i et konkurranseforhold til Vesta".

Den fornyede avtalen ble undertegnet av Vesta-sjef Trygve Bruvik og daværende styreformann i Vesta og toppsjef i Skandia, Lars-Eric Petersson. Etter det Bergens Tidende forstår, er det juridiske håndverket i avtalen såpass godt at Vesta neppe vil klare å komme seg ut av den uten Odfjells egen hjelp.

Eksponent for grådighet

At Odfjell selv vil ta belastningen med å bli stående som en fremragende representant for grådighetskulturen, har sjokkert mange av hans venner og kolleger i næringslivet.

Den ellers så mediesky erkebergenseren har pådratt seg atskillig ubehagelig oppmerksomhet siden fallskjermsaken sprakk for noen uker siden. Langt mer enn han setter pris på. Trolig synes han det er verdt oppstyret siden han tviholder på millionavtalen.

Men det kan ikke være fordi han mangler inntektsgivende arbeid. Odfjell leier ut sin spisskompetanse på styrearbeid til iallfall 14 selskaper.

Grossist i styreverv

De mest prominente er Kværner, Nera, Bergesen dy, Norges Handels og Sjøfartstidende, Dagens Næringsliv, Umoe og Det Norske Veritas. I Nera og Norges Handels og Sjøfartstidende samt fire mindre selskaper ivaretar han formannsvervet. Alle disse vervene bidrar til en solid likningsinntekt, som i 1999 var på 3,6 millioner kroner. Likningsformuen samme år var nesten 5,9 millioner, og han bidro med over 1,3 millioner til fellesskapet.

Odfjells rikdommer er trolig en god del høyere enn likningsprotokollen proklamerer. Det har sammenheng med den omfattende rabatten myndighetene gir ved verdsetting av spesielt unoterte selskap og eiendom.

Johan Fredrik Odfjell. ARKIVFOTO