Daglig leder ved anlegget, Jostein Berland, fikk en dom på et og et halvt års fengsel i Gulating lagmannsrett. Rådgiver Karl-Jan Erstad ble frifunnet.

— Vi har anket over straffeutmålingen for Berland. Vi mener dommen skulle vært strengere, sier statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim.

Sammen med førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland førte han aktoratet i straffesaken. De la ned påstand om tre og et halvt års fengsel.

Berlands forsvarer, advokat Christian Eckhoff, er av stikk motsatt oppfatning. Han sier at de vil anke over straffeutmålingen og eventuelle andre deler av dommen. De har frist til over pinse med anken.

Rådgiver Karl-Jan Erstad ble frifunnet av et flertall på fem av de sju dommerne i lagmannsretten. Økokrim anker frifinnelsen.

— Vi har anket over lovanvendelsen i denne saken. Vi mener det er grunnlag for at Erstad dømmes for medvirkning, sier Istad.

Dommen i lagmannsretten slår fast at Vest Tank ulovlig mottok farlig avfall høsten 2006 og våren 2007. Behandlingen av det farlige avfallet førte til at det oppsto en voldsom eksplosjon ved anlegget i mai 2007. Utslipp fra eksplosjonen har medført helseplager for flere hundre personer.