Stortingsrepresentant Vidar Kleppe og hans meningsfeller blir i et opprop fra de 11, beskyldt for intrigespill og grenseløs frekkhet. Fylkesformennene bak oppropet mener at en renominasjon av Kleppe og hans "kamerater" til helgen vil bringe Fremskrittspartiet langt tilbake. Fylkesformann i Sogn og Fjordane Svein-Lars Drabløs som har tatt initiativ til oppropet, mener det vil være naturlig å vurdere suspensjon av Vidar Kleppe.— Oppropet føyer seg inn i rekken av merkelige utspill som stiller partiet i et dårlig lys. Jeg oppfordrer de 11 fylkeslederne heller til å drive med politisk arbeid, og ikke blande seg i nominasjonsprosessen i andre fylker, sier Kleppe til NTB.