Med et fall på 4,82 prosent til 142,59 poeng har hovedindeksen sunket med hele 14,7 prosent siden nyttår.

Men fortsatt er det mange som mener at bunnen ikke er nådd. De minner om at Oslo Børs høsten 1998 sank så dypt at det tilsvarer 100,88 poeng på dagens hovedindeks.

Til gjengjeld steg kursen i tiden deretter med rekordfart. Myten om "den nye økonomien" løftet indeksen til hele 225,04 poeng i september år 2000. 12 måneder senere var verdien av aksjene mer enn halvert.

Myten var bedrageri

Avsløringene av bedrageriene i USAs nest største telekom-selskap sendte onsdag sjokkbølger til resten av verden. Skandalen i WorldCom Inc. blir nå behandlet som en kriminalsak i USA.

Den føyer seg inn i en rekke av lignende saker som viser at det ikke bare var en myte ledelsen trodde på da man snakket om "den nye økonomien". Det handlet i mange selskaper vel så mye om rene bedragerier.

I likhet med Enron var det Arthur Andersen som reviderte regnskapene i WorldCom Inc.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg er nå amerikanske småsparere i ferd med å miste siste rest av tillit til aksjemarkedet. Sparemidlene flyttes over til andre verdipapirer med den følge at aksjekursene faller.

IT og telekom

På Oslo Børs er det igjen IT-aksjene som får mest stryk. IT-indeksen var ned med 8 prosent kort tid etter åpning. Til slutt endte den ned 7,2 prosent.

Også telekomaksjene fikk en dårlig børsdag. Telenor sluttet ned 4 prosent og ble handlet helt ned til kr. 22,70 før den sluttet på 24.10 kroner per aksje. Det er historisk bunnotering siden selskapet ble børsnotert i desember 2000. Ved delprivatiseringen av det norske teleselskapet var aksjekursen 42 kroner.

Nera og Opticom er blant de største taperne onsdag. Et resultatvarsel fra kommunikasjonsselskapet Nera ble dårlig mottatt i markedet, som svarte med å sende aksjen ned med 11,35 prosent.

Håp for renten

Aldri så galt, det blir stadig vanskeligere for Norges Bank å gjennomføre en renteøkning etter hovedstyrets møte den 3. juli.

De fremtidige renteavtalene som inngås nå om dagen gir varsel om at markedet ikke lenger tror på en kraftig renteøkning fra sentralbanken denne høsten.

Men fortsatt viser tallene at det forventes om lag et halvt prosentpoeng i renteøkning i markedet. Det er vesentlig mindre enn tidligere og fortsetter tendensen som hittil, vil det ikke lenge være noen som tror på renteøkning den 3. juli.