De forsikrede tapene anslås til 450 milliarder kroner.

Det opplyste den internasjonale reassuransegiganten Munich Re under klimatoppmøtet i Montreal i går.

De totale økonomiske tapene knyttet til værrelaterte naturkatastrofer beløper seg til astronomiske 1340 milliarder kroner (200 milliarder dollar). Dermed ble den lite hyggelige fjorårsrekorden på 145 milliarder dollar slått med solid margin.

De nedslående tallene skyldes i hovedsak den økte frekvensen av orkaner og tropiske stormer. De økonomiske tapene forårsaket av orkanen «Katrina» som herjet vilt, ikke minst i New Orleans, beløper seg alene til 125 milliarder dollar, d.v.s. om lag 827 milliarder kroner. Forsikringsselskapene utbetalinger etter «Katrina» er anslått til rundt 160 milliarder kroner.

Orkanen «Wilma» som slo til i Karibia i oktober, gjorde skader for nær 100 milliarder kroner.

Thomas Loster, direktør i en stiftelse som Munich Re har opprettet for å redusere de økonomiske tapene knyttet til naturkatastrofer, peker på at de økonomiske tapene etter atmosfærerelaterte naturkatastrofer er større enn ved jordskjelv.

Mandag ble det kjent at ekstremregnet i høst og stormen i januar i år koster norske forsikringsselskaper 353 millioner kroner i utbetalinger.