— Hele diskusjonen om tidsklemme dekker over mer alvorlige sider ved barndommen. Når en familie lever uten tidspress, er det ofte fordi foreldrene er uten jobb. De tjener ikke penger, de blir fattige og slengt ut av det sosiale livet. Et liv uten tidskrav er et isolert liv. Å ha det travelt vil si å synkronisere livene med andre, å leve i samfunnet med andre mennesker. Når de voksne selv ikke tar del i det pulserende livet, blir det vanskelig for dem å hjelpe barna til å finne seg til rette, sier hun.

Andenæs har forsket både på barnevernsfamilier og vanlige velfungerende familier. Hun mener travle foreldre står ekstra på for at tidspresset ikke skal ramme barna.

— De fungerer som en buffer mellom barna og arbeidslivets og voksenlivets krav. Det gir seg for eksempel utslag i at de mer enn strengt tatt nødvendig hjelper de mindre barna om morgenen. Da gjelder det å komme seg gjennom programmet, og ha det hyggelig den tiden barn og foreldre er sammen. Men det kan bety at barna går glipp av litt trening i praktiske og hverdagslige gjøremål.