På Orderudsakens fjerde dag er det trippeldrapstiltalte Veronica Orderud som skal svare på spørsmål. Hun gruer seg veldig, ifølge sin forsvarer, advokat Frode Sulland.

Under ektemannen Per Kristian Orderuds forklaring i Nes herredsrett forrige uke, var det tydelig at det var en stor påkjenning for henne å se hvordan ektemannen hadde det. Aktorene Jørn S. Maurud og Olav H. Thue drev Per Kristian Orderud fra skanse til skanse, og trolig blir det ikke lettere for Veronica Orderud.

–Vi kommer til å gå inn på den samme temarekken som vi var innom under utspørringen av Per Kristian Orderud, sier Thue til NTB.

Det betyr blant annet at Veronica Orderud kan vente seg en rekke ubehagelig spørsmål fra aktoratet om hvorfor hun ville at mannen ikke skulle fortelle politiet om skytingen i juleselskapet lille julaften 1998. Påtalemyndigheten mener trippeldrapet ble planlagt på dette juleselskapet og at ekteparet Orderud fikk overlevert våpen.

Trolig vil Veronica Orderud også bli spurt om sitt forhold til sine svigerforeldre. Vitner har fortalt at forholdet dem imellom ikke var det beste. Ektemannen fortalte retten forrige uke at faren hans ikke var særlig begeistret for konas hunder.

Detaljene skal på plass Statsadvokat Thue sier at det ikke er mulig for ham å si hvordan Veronica Orderuds sak nå står, etter utspørringen av Per Kristian Orderud. Da han avsluttet sin forklaring for retten fredag ettermiddag, hadde de to aktorene ennå ikke forberedt utspørringen av Veronica Orderud i detalj. De har mandagen på seg til å gjøre de siste forberedelsene. Thue og Maurud kommer til å dele på å spørre henne ut, slik de gjorde under utspørringen av mannen hennes. Thue er tilbakeholden med å gå innpå hva han tror vil komme fram i retten tirsdag.

–Det er ikke mulig å lage noen analyse over hva som kommer til å skje i retten på bakgrunn av kun en enkelt forklaring og bare tre dager i retten. Dessuten vil jeg ikke kommentere bevisførselen, sier Thue.

Veronica Orderuds forsvarer har merket seg hvordan aktorat og forsvarere har stilt spørsmålene sine, men vil ikke snakke noe om taktikk.

Per Kristian Orderud snakket rolig og langsomt og tok ofte lange pauser da han forklarte seg for retten. Veronica Orderud skal være mer spontan i sin uttrykksmåte, så trolig vil hennes forklaring forløpe seg annerledes.

Motiv og vitner Etter sorenskriver Trond Våpenstads stramme tidsplan, skal både Veronica Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød være ferdige med sine forklaringer torsdag denne uken. Denne tidsplanen kan selvsagt sprekke, men Våpenstad kommer trolig til å gjøre det han kan for å holde tidsskjemaet.

2. mai, starter vitneførselen. Da skal politivitner forklare seg om hva som møtte dem da de kom til kårboligen på Orderud gård og fant Per Kristian Orderuds foreldre og søster skutt og drept. Fra 4. mai følger vitnene som skal forklare seg om det påtalemyndigheten mener er motivet for trippeldrapet i pinsen 1999, striden mellom far og sønn om Orderud gård. Advokatene som representerte far og sønn i striden, Per Kristian Orderuds fetter, samt venner av ekteparet Orderud skal forklare seg om tvisten.

NTB