Det skal ikke settes i gang konsekvensutredning om åpning av disse områdene i denne stortingsperioden, men det skal gjennomføres kartlegginger for å styrke kunnskapsgrunnlaget i områdene.

Nordland VI skal vernes ut stortingsperioden. Det samme gjelder Eggakanten fra kanten av Tromsøflaket og nordover.

I en 65 kilometer sone rundt Bjørnøya skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomet. Det skal det heller ikke i områdene ved iskanten og polarfronten.

I kystsonen langs Troms og Finnmark skal det ikke igangsettes ny oljeaktivitet innenfor en grense på 50 kilometer fra land, men det gjøres enkelte unntaket. Blant annet skal det fortsatt være aktivitet på Goliat, som ligger innenfor denne grensen.