I Regjeringens forslag til nye regler i opplæringsloven, som ble lagt frem i dag, står det at skolen har plikt til løpende å underrette elevråd og foreldreråd om alt av vesentlig betydning for skolemiljøet. Elever og foreldre skal tas aktivt med i planlegging av bedre helse og sikkerhet ved skolene.

— Elever og foreldre vet ofte hva som er problemene og er en viktig ressurs når det gjelder å finne gode løsninger, sa utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet da hun fremmet lovforslaget i dag.

Lovforslaget sikrer elevene bedre vern mot mobbing, vold, diskriminering, rasisme og dårlige skolebygg. Et viktig moment er at elever og foreldre får styrket sin rett til å klage. Er skolen og kommunen passive, kan det raskere klages til et overordnet organ. Staten skal dessuten ha tilsyn med skolemiljøet.

— Vi er enig i at brukerne - elever og foreldre - skal få bedre mulighet til å påvirke skolemiljøet. Men det burde være unødvendig å åpne for direkte statlig tilsyn, sier Kommunenes Sentralforbund i en pressemelding.