.Soldatenes synspunkter har blitt fanget opp via talspersoner i tillitsmannsordningen (TMO).

— Den dagen et flertall blant norske ungdommer kommer til at det ikke er fornuftig å gjennomføre førstegangstjenesten, at den gjør et for stort inngrep i livet deres i forhold til hva de får igjen, er vernepliktens dager talte, sier landstillitsvalgt Steffen Rogstad til Aftenposten.

— Er vi så heldig at vi klarer å beholde verneplikten i et 30-40-års perspektiv, må vi opp i lønn. I et land som Sveits er det en egen skatt som finansierer lønn til vernepliktige. Vi vil ikke foreslå konkrete løsninger for Norge, men endringer må til, sier han.

TMO foreslår som et første steg at alle som deltar på øvelser i Heimevernet, skal få normal lønn.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) skal fredag svare på spørsmål om verneplikten på Stortinget. Der vil lederen for utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), vite hva regjeringen gjør for å heve førstegangstjenestens status.

Faremo opplyser til avisen at økt status handler om langt mer enn betaling, men hun forstår ønsket om mer penger og vil jobbe for å øke satsene i framtiden.