Statsråden hadde onsdag møte med representanter for Norsk Studentunion (NSU), Studentens Landsforbund og tillitsvalgte i Forsvaret (TMO).

– Vi er godt fornøyd med møtet. Forsvarsministeren viste forståelse for problemet vårt og opptrådte løsningsorientert, sier NSU-leder Jørn Henriksen til NTB.

Avbrutte studier På møtet tok studentorganisasjonene og TMO opp at studenter de ti siste årene stort sett har sluppet å måtte avbryte studiene for å avtjene verneplikten. Men den siste tiden er innkallingsrutinene endret med den følge at flere studenter har blitt nødt til å avbryte studiene for å avtjene verneplikten.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier til NTB at Forsvaret, og særlig Hæren, har sett seg nødt til å endre innkallingsrutinene noe for å få hjulene til å gå rundt.

– Forsvaret må til enhver tid ha vernepliktige soldater som er kommet så langt i tjenesten at de behersker jobben de skal gjøre fullt ut. Behovet for kontinuitet i soldatenes kompetanse har medført at flere soldater er blitt innkalt midt i et studieløp, sier Strøm-Erichsen.

Løsninger

Hun sier hun er innstilt på å finne praktiske løsninger som innebærer at studenter skal slippe å avtjene førstegangstjenesten midt i et gradstudium.

– Vi er innstilt på å finne en måte å innkalle til førstegangstjenesten på som passer bedre inn i studieløpet til den enkelte. De bør enten kalles inn før de begynner å studere eller etter at de har tatt bachelorgraden eller mastergraden, sier Strøm-Erichsen.

Hun sier hun vil fortsette dialogen med de tillitsvalgte i Forsvaret på et nytt møte over nyttår. (©NTB)

SCANPIX