Det en av endringene som er varslet når forsvarsstudien legges fram på mandag, melder NRK.

All ungdom som når vernepliktig alder, jenter og gutter, skal heretter koble seg opp på internett, og gjennomføre en såkalt «selvsesjonering». Det betyr i praksis at de vernepliktige selv må oppgi mål, vekt, syn og allmenn helsetilstand, i tillegg til å gjennomføre IQ-tester og lignende.

Av de rundt 60.000 ungdommene som pålegges sesjon via internett hvert år, vil 45.000 bli silt ut. De resterende 25.000 må møte til vanlig sesjon, men fremmøte vil da være frivillig for jentene. Så siles ytterligere 16.500 personer ut, slik at forsvaret til slutt kan kalle inn 8.500 rekrutter til ett års militærtjeneste.