Det har forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen avgjort etter at BT skrev om konsekvensene av Forsvarets nye innkallingspolitikk.

Vernepliktsverket vil kontakte den enkelte dette gjelder, opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

— Funnet en løsning

— I denne saken må Forsvarets behov og samfunnets øvrige interesser veies mot hverandre. Vi har nå funnet en løsning som Forsvaret kan leve med, og som gjør planleggingen av studier og førstegangstjeneste mer forutsigbar for den enkelte. Jeg er glad for at en rekke studenter nå får anledning til fortsette på de studiene de har påbegynt, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

27. oktober skrev BT om Yngve Magnus Fosse, som ble rådet av Forsvaret til å begynne på ny utdanning. Men da han hadde takket ja til skoleplassen og flyttet til Bergen, ble han innkalt til rekruttskole. Fosse forteller til BT at han nå får et halvt års utsettelse, slik at han får unnagjort vårens eksamener før han må på rekruttskole.

Men han er ikke alene om å ha fått store problemer etter å ha blitt innkalt til militæret i høst.

"I år var det et spesielt stort frafall blant de som mottok sin innkalling i juni. Man så seg derfor nødt til å sende ut ekstra innkallinger i oktober for å få dekket Forsvarets behov. Dette førte til at mange studenter fikk melding om å møte til førstegangstjeneste i januar, etter at de har påbegynt studier i august/september

Dette kan gripe uheldig inn i den enkelte students situasjon. Forsvaret er heller ikke tjent med umotiverte vernepliktige. Samtlige studenter/høgskoleelever som fikk innkalling til tjeneste etter 1. juli 2005 og som har søkt utsettelse, vil derfor få dette innvilget. Vernepliktsverket vil kontakte den enkelte dette gjelder" skriver departementet i pressemeldingen.

Kun etter 1. juli

Beslutningen gjelder imidlertid ikke studenter som fikk innkalling før 1. juli 2005. Disse fikk innkalling før eventuell skoleplass ble akseptert og studier påbegynt.

Neste år vil Vernepliktsverket sørge for at samtlige innkallinger til januar innrykket sendes ut før 1. juli. Imidlertid vil denne innkallingen også måtte omfatte vernepliktige som har planlagt å begynne på studier. Det er derfor avgjørende at disse får innkalling før studieplassen aksepteres.

FÅR UTSETTELSE: Yngve Magnus Fosse gikk i gang med studier - etter råd fra Forsvaret. Så ble han innkalt til rekruttskolen. Nå får han et halvt års utsettelse FOTO: EIRIK BREKKE
HÅVARD BJELLAND