Knutsen reiste injuriesøksmål mot verneombudet etter anklager om mobbing av den nytilsatte lensmannen Gina Rolfsen Røvik. Saken gjaldt situasjonen ved Klepp lensmannskontor høsten 1999, skriver Stavanger Aftenblad.

Fagdommeren i Jæren herredsrett mente at lensmannen ble mobbet. Rettens flertall, bestående av meddommere, fant imidlertid at det ikke hadde funnet sted noen mobbing av den nytilsatte lensmannen. NTB