Ifølge informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket region øst, er årsaken til stengningen at togledersentralen på Hamar er overbelastet av forespørsel fra lokførere om signalanlegget ved Brumunddal stasjon. Verneombudet stengte derfor strekningen Hamar-Brumunddal.

Brumunddal stasjon har vært manuelt betjent siden april i fjor etter at en lokfører observerte at signalet skiftet fra rødt til grønt et kort øyeblikk mens han ventet på et motgående tog.

NSB har satt opp buss mellom Lillehammer og Hamar.

NTB