Mange kommuner har reagert etter at det tirsdag ble kjent at reglene skulle endres fra nyttår.

Norges 250 vernede bedrifter skal få det samme regelverket som arbeidssamvirket i offentlig sektor, såkalte ASVO-tiltak, men staten tilbyr overgangsordninger i minst to år.

— Alle arbeidssamvirketiltak skal etter hvert få de samme rammevilkårene gjennom et felles regelverk. Det vil bli opprettet samarbeidsavtaler mellom Aetat og den enkelte kommune om drift av virksomhetene, sier seniorrådgiver Gunvor Strømsheim i AAD til NTB.

Hun viser til at alle virksomhetene i kommunene skal få hjelp til omleggingen med rådgivning og økonomisk støtte i overgangsperioden.