Styret i SAS Technical Services (STS) vedtok tidligere i uka å legge ned verkstedet på Sola, og torsdag bekreftet styret i SAS-konsernet dette vedtaket.

Dermed mister 265 personer på Sola jobben over sommeren.

Virksomheten i Stavanger vil nå gradvis trappes ned, samtidig som det settes i gang et program for å hjelpe de ansatte over i nye jobber. Alle de ansatte er sikret jobb minimum ut året, og ansatte over 59 år vil bli tilbudt nye jobber, heter det i en pressemelding fra SAS torsdag ettermiddag.

– For å kunne skape en solid plattform for STS’ fremtidige virksomhet er vi nødt til å tilpasse oss markedet. Markedet, som i stadig serkere grad preges av globale aktører og tilbydere fra lavkostland, krever lavere priser. Lavere priser makter vi ikke uten å senke kostnadene våre, sier styreleder i STS, Håkan Ericson.

STS samler nå alt flyvedlikehold ved de tre hovedflyplassene i Danmark, Sverige og Norge.