Målet er å fremme holdningsskapende arbeid som en viktig faktor i utviklingen av et godt læringsmiljø, ifølge Utdanningsdirektoratet. Boka skal veilede lærerne i arbeidet med verdier og holdninger, men kan gjerne også leses av foreldre.

Prosjektet «Verdier i skolehverdagen» har en økonomisk ramme på seks millioner kroner, og skal bidra til at det formuleres verdimålsettinger på skolene, at disse realiseres, og at lærere, foreldre, nærmiljø — og elevene selv - blir mer opptatt av verdier.