Da SAS i mai la inn bud på Braathens, ble det sagt at dette var eneste mulighet for å redde konkurrenten. Med de fremtidsutsikter som nå avtegner seg for SAS, er det stadig flere som mener fusjon med Braathens er nødvendig for å redde SAS.

Onsdag kom selskapet med et resultatvarsel som trolig allerede er foreldet. Terrorangrepet mot Manhattan har kullkastet de planer SAS hadde for en videre ekspansjon i USA, samtidig som selskapet daglig pådrar seg ekstra kostnader i millionklassen.

Kjempetap

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA anslo torsdag ekstrautgiftene for verdens flyselskap til 10 milliarder dollar bare i inneværende uke.

Samtidig ble det fastslått at virkningene av terroraksjonen kan vare i minst to år. Da har man ikke tatt hensyn til mulige gjengjeldelsesaksjoner som USA kanskje vil sette i verk.

Det er ikke sagt noe spesielt om hvilke tap SAS pådrar seg, men de er i hvert fall små sammenlignet med Europas fire største flyselskap. BA, KLM, Air France og Lufthansa vil alle komme ut av 2001 med røde tall.

Onsdagens varsel fra SAS opererte med et redusert resultat på 300 millioner, men fortsatt overskudd i 2001.

Fusjonen

Fra norsk synspunkt er det nå interessant om SAS kan opprettholde sitt bud på over en milliard kroner for aksjene i Braathens. Verdiene i internasjonal luftfart er sterkt fallende.

Da budet på Braathens ble lagt inn, hadde SAS en verdi på rundt 16 milliarder. Den er nå krympet til om lag 8 milliarder.

Med de utsiktene som internasjonal luftfart har, vil det by på store problemer å få løftet kursen på SAS-aksjene med det første.

En fusjon med Braathens vil først og fremst styrke SAS på innenlandsrutene. De ruter som blir sterkest rammet av passasjersvikt etter flykapringer, er de interkontinentale forbindelsene.

Men uansett utviklingen i markedene har det norske konkurransetilsynet foreløpig satt foten ned for en fusjon. Når det endelige svaret foreligger før den 21. november, vil kanskje så mye ha skjedd innenfor luftfarten at Konkurransetilsynets konklusjon også har endret seg.