Møtet fant sted i forbindelse med at Wolfowitz er i Norge i forbindelse med antikorrupsjonskonferansen EITI mandag og tirsdag. Søndag kveld møtte han også utviklingsminister Erik Solheim (SV).

– Vi stilte spørsmål om Verdensbanken skal gjøre som Norge og gjennomgå sine lån og slette den illegitime gjelden uten økonomiske betingelser, sier styreleder i Slett U-landsgjelda, Kjetil Abildsnes, til NTB.

Han sier at svaret han fikk var ullent, og at det ikke ble gitt noe forpliktende løfter om gjeldsslette.

– Det som var positivt, var at han sa at land som har hatt diktatorer som har ført millioner ut av landet og plassert dem i utenlandske banker, bør få pengene tilbake, sier Abildsnes.

Wolfowitz benyttet også anledningen til å presentere Verdensbankens handlingsplan som skal øke kvinners økonomiske innflytelse i fattige land. Dette er en fireårig plan der det skal brukes 24,5 millioner amerikanske dollar (rundt 171 millioner kroner).