Gjennomsnittstemperaturen for september 2003 ligger mer enn en halv grad over snittet for perioden 1880-2002. Det forteller den statlige amerikanske vær— og klimaorganisasjonen NOAA på sine nettsider.

Siden 1900 har verdens gjennomsnittstemperatur steget med 0,6 grader. Men siden 1976 har takten i økningen vært tre ganger så stor. Dermed er tre av de varmeste septembermånedene i historien sentrert innenfor de fem siste årene. Den gamle rekorden ble registrert i september 1997. På tredjeplass kommer september i 1998.

— Man antar at mye av dette kan forklares ut fra en forsterket drivhuseffekt, sier klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt, til bt.no.

— Det er noen som ikke er enige i det, men de er stort sett ikke klimaforskere. Det er stor grad av enighet om dette.

Spesielt høye temperaturer hadde man i deler av Canada, Asia og Europa. I Norge ble september 2003 knapt en grad varmere enn normalt. Noen rekord ble imidlertid ikke registrert. Aller varmest var det i kystområdene i Østfold og Telemark, der avviket var 2 grader over normalen. I Bergen var første del av månedene varm, mens det ble kjøligere mot slutten.

Fortsatt står 1999 som året med den varmeste septembermåned her i landet. Dette var en høstmåned med nærmest sommerlige forhold, og 3-5 graders avvik fra det normale over store deler av landet.

Hvilke konsekvenser denne temperaturøkningen kan lede til er vanskelig å vite, mener Rasmus Benestad.

— Det kan skape en god del problemer. Smelting av is og snø i fjellene medfører økt jordrasfare. Vi kan oppleve at vi får innførsel av nye arter av insekter og dyr i den norske fauna, sier klimaforskeren.

— Men det er veldig komplekst det hele. Her er det klima, økologi og biologi som spiller sammen.