• Vi har trukket ut kontakten til verdens kjøleskap. Alle vil bli berørt, sier Rafe Pomerance.

OLE MATHISMOENDen amerikanske klimaforskeren er president i Climate Policy Center i Washington og var sentral i utformingen av USAs klimapolitikk under president Bill Clinton.

— Det som skjer i Arktis må vekke verden. Jeg er optimist. Bare se alt som skjer i USA nå. Toppsjefene i de største selskapene vil handle, politikere og byer over hele landet krever handling. Den neste amerikanske presidenten må, og vil ta grep, sier han.

Han advarer mot å tro at det fortsatt er tid til å utrede og tenke:

— Det er ikke mer tid å miste. Verdens regjeringer må mobilisere. Å kutte utslippene av sot er heller ikke lett, men det er mulig og vil gi raske resultater. Verden ble en annen denne høsten da vi mistet mer enn en million kvadratkilometer mer is enn noen gang før. Klimatrusselen er ikke lenger basert på prognoser om hva som kan skje i fremtiden, nå er det basert på konkrete observasjoner, sier Pomerance.

— Vi mener Arktis skjebne fremover blir viktig for hele kloden, husk at havisen reflekterer enorme mengder varme fra solen. Forsvinner den vil oppvarmingen gå enda raskere, sier han.

— Arktis har definitivt nådd sitt vippepunkt. Situasjonen er mye mer dramatisk enn vi trodde for bare få år siden. CO2-mengden i atmosfæren øker svært raskt, blant annet som følge av at havenes opptak av CO2 er mindre enn tidligere. Ta blekingen av korallrev verden rundt som fører til koralldød, ta tapet av biologisk mangfold som skyldes klimaendringer. Vi har ikke lang tid, kanskje er det bare ti-tyve år til omfattende tining av permafrosten kommer i gang med enorme metanutslipp som konsekvens. Og det er bare begynnelsen. Det er på tide at politikerne tar alvoret inn over seg, sier Rafe Pomerance.