Anledningen er FNs miljøverndag der hovedmarkeringen i år er lagt til Tromsø. Over tre hektiske dager fra 3. til 5. juni innbys folk flest i Tromsø til å møte framstående eksperter politikere til klimadebatt.

Markeringen starter søndag med en felles økumenisk gudstjeneste ledet av fredsprisvinner Desmond Tutu, som også senere deltar i en større paneldebatt om bærekraft i der det markeres at det er 20 år siden Brundtlandrapporten «Vår felles framtid» ble lagt fram. Hovedtaler under denne sesjonen er Gro Harlem Brundtland.

Smeltende is

Lederen for FNs klimapanel, Rajendra K. Pachauri, vil sammen med blant andre lederen for FNs miljøprogram (UNEP), Achim Steiner, dra perspektiver på hvordan is som smelter i polområdene, Himalaya og Andesfjellene får konsekvenser for resten av verden.

– Dette blir ikke først og fremst en konferanse for og med topp-politikere og forskere. Det er like mye en anledning for miljøinteresserte og vanlige folk til å høre budskapet fra personer som på hvert sitt felt er spesialister i verdenstoppen. De er alle godt skodd til å bringe fram sitt budskap på en god og forståelig måte, sier direktør for Norsk Polarinstitutt Jan Gunnar Winther.

Norsk Polarinstitutt er koordinator for arrangementet som Miljøverndepartementet fikk lagt til Tromsø. FNs miljøverndag markeres i over 100 land, og internasjonal presse fra Russland, Chile, Sør-Afrika, Storbritannia og Tyskland har allerede meldt sin interesse for å komme til Tromsø i juni.

Ny klimakunnskap

Ifølge Jan-Gunnar Winther vil sammenstillingen av bidragene fra de ulike foredragsholderne være mest interessant. Når miljødagen arrangeres, vil den tredje av fire varslede klimarapporter fra FNs klimapanel være rykende fersk.

– Det vil komme mye nytt fram. Vi er i ferd med å få en større og dypere forståelse for hvordan klimautfordringene slår inn på nye områder. FN-rapporten som ble presentert langfredag viste at det er de mest vanskeligstilte som vil få det enda verre, mens vi som bor i tempererte strøk og nært arktis i en periode vil dra fordeler av klimaendringene, sier Winther.

Han ser også fram til utdypninger av den ferske konklusjonen om at verdens samlede biomasse, som fortsatt er i vekst, bare vil tåle en gjennomsnittlig temperaturøkning på to til tre grader før den totale biomasseproduksjonen vil gå tilbake. (

KOMMER: Lederen for FNs klimapanel, Rajendra K. Pachauri
FRANCOIS LENOIR
KOMMER: Gro Harlem Brundtland.