Det er to av de vanskeligste spørsmålene når FNs klimapanel (IPCC) møtes i Bangkok mandag for å diskutere FNs tredje delrapport om klimakrisen. Den tar for seg tiltak som kan bidra til mindre utslipp av drivhusgasser og skal anbefale hva som bør gjøres for å stanse en for stor temperaturstigning på kloden.

Før rapporten legges fram neste fredag, er det ventet fem dager med tøffe diskusjoner og forhandlinger blant forskere og diplomater som sitter i panelet.

I det foreløpige utkastet heter det at temperaturendringene på lang sikt er avhengig av hvilke tiltak som iverksettes i løpet av de neste 20 til 30 årene. Å bremse utviklingen er mulig, men det må handles raskt, mener ekspertene.

– Raskt blir billig

En hurtig omstilling vil koste langt mindre enn om man venter med å handle, fremholdes det.

Innføres nødvendige tiltak nå, vil de koste opptil 3 prosent av verdens totale bruttonasjonalprodukt innen 2030. I beste fall kan det være slik at verden får en nettofortjeneste av å legge om til renere energi ettersom det vil bidra til mindre forurensing og bedre helse, skriver nyhetsbyrået Reuters som har fått tilgang til den foreløpige rapporten.

– Alle vil være opptatt av kostnadene, sier Martin Hiller fra miljøvernorganisasjonen WWF. – Å endre energisystemet er kostbart, men vi har fortsatt råd til det. Prisen for ikke å gjøre noe, er svimlende og kan bli 20 ganger så høy, mener han.

Vil utvanne

Det er ventet at store utslippsland, som USA, Kina og Saudi-Arabia, vil forsøke å utvanne teksten, slik de også har gjort i forbindelse med klimapanelets tidligere rapporter. Utviklingsland vil på sin side kreve at rike land hjelper dem med å tilpasse seg den globale oppvarmingen, siden det er de fattige landene som kommer til å bli verst rammet av flom, tørke og stigende havnivå.

– Økonomene er for splittet, sier en ekspert fra et FN-organ til nyhetsbyrået AFP. Han spår at EU kommer til være på kraftig kollisjonskurs med USA og Kina.

EU har satt seg som mål å redusere CO2-utslippene med 20 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivået, mens USA og Kina frykter at slike ambisiøse mål vil bli altfor dyre.

I IPCCs rapport redegjøres det for både politiske og teknologiske løsninger, samt en rekke andre tiltak som kan brukes for å kutte utslippene. Blant forslagene er oppsamling og lagring av CO2-avfall fra kullkraftverk, mer bruk av fornybare energikilder som sol og vind, samt økt bruk av atomkraft.

Særlig atomkraft kan bli et stridstema på møtet.

Handling?

Det viktigste spørsmålet er imidlertid om verdens regjeringer vil greie å handle.

– Jeg er optimistisk, men jeg tror ikke det vil være enkelt, sier lederen for FNs miljøprogram (UNEP) Achim Steiner til Reuters. – Det er fortsatt mange som ikke forstår kompleksiteten i denne saken og som håper at den på en eller annen måte vil forsvinne.

IPCCs nestleder Mohan Munasinghe mener at det må komme flere naturkatastrofer – som orkanen Katarina i New Orleans – for å få politikerne til å våkne.

– Presset for å gjøre mer vil komme gjennom katastrofer og andre ekstreme hendelser, sier han.

SØPPEL: Thailandske arbeidere sorterer søppel i Bangkok, byen hvor FNs klimapanel denne uken møtes for å bli enig om en rapport om hva som må gjøres for å stanse den globale oppvarmingen.
SUKREE SUKPLANG