I desember 2004 kom den siste TIMSS-rapporten, Trends in International Mathematics and Science Study, som viste at norske fjerde— og åttendeklassinger hadde hatt sterk faglig tilbakegang i matematikk og naturfag. Andre undersøkelser viser samme tendens.

Onsdag presenterte Øystein Djupedal regjeringens strategi for styrking av realfagene på en internasjonal realfagskonferanse i Tromsø. Økt timetall for realfag i grunnskolen, leksehjelp og et tettere samarbeid med næringslivet er noen av tiltakene i strategien.

Synlig framgang - Det vil være mulig å måle om vi lykkes ved å måle de norske elevenes prestasjoner i internasjonale undersøkelser. Vi skal ha synlig framgang i undersøkelsene og synlig bedring av dem som søker lærerutdanning og er ferdige lærere, sier Djupedal til NTB.

Han har ikke satt et konkret mål på framgangen:

— Det vil være et naturlig tema i toppforumet vi etablerer, som skal være en møteplass mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og departementet, sier han.

Utdanningsministere de siste 20 årene har vært bekymret over svekket rekruttering til realfagene, og Djupedals forgjenger Kristin Clemet (H) la fram en lignende plan.

— Vi bygger videre på en god plan. Det nye er at vi vektlegger samarbeidet med arbeidslivet og næringslivet for å sikre at planen fungerer godt i det virkelige livet. Vi setter også i gang tiltak for leksehjelp i videregående skole. Dessuten innfører vi matematiske begreper som antall, rom og dimensjoner i rammeplanen for barnehagene, sier Djupedal.

Velstand Djupedal understreker at norsk industri bygger på kunnskap i realfag, og at vår framtidige velstandsutvikling og framgang i det internasjonale samfunnet fortsatt er avhengig av slik kunnskap.

For Djupedal, som for andre utdanningsstatsråder, er det en utfordring å sikre at matematikktalenter blir lærere i stedet for å ta bedre betalte jobber i det private næringslivet.

— Departementet vurderer økonomiske virkemidler for å få flere til å utdanne seg til lærere i realfag på universitetene, og vi vil innføre en lektor 2-ordning der folk fra næringslivet med realfagskompetanse kan undervise i skolen. Det er heldigvis mange som har lyst til å bli lærere. Lærerlønningene har ikke vi herredømme over, sier han.