– Forskere i flere land arbeider med å utvikle en vaksine mot MRSA. Men når den kommer er vanskelig å si. En slik vaksine vil likevel bare fungere som et supplement til andre tiltak. Den vil blant annet kunne brukes til å beskytte pasienter før en planlagt operasjon, men ved akutte innleggelser vil ikke pasientene være beskyttet, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Britiske helsemyndigheter mener en vaksine vil være klar innen ti år, ifølge den britiske avisa The Guardian. Bakterien tar hvert år livet av tusenvis av mennesker over hele verden, og utgjør den største infeksjonsfaren ved sykehus i vestlige land.

Kraftig økning

MRSA står for meticillinresistente gule stafylokokker, og henger sammen med høy antibiotikabruk, slik at bakteriene er blitt resistente. Sykdommen er derfor vanskelig å behandle. De viktigste tiltakene mot bakterien går på smittevern og begrenset antibiotikabruk.

Bakterien har de siste årene spredd seg i raskt tempo i Norge. I 2007 ble det registrert 342 tilfeller av MRSA-infeksjoner, mens det i 1998 var 66 tilfeller, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

– Norge er fortsatt blant landene i Europa med færrest tilfeller av infeksjonen. Men vi ser en kraftig økning de siste årene, og det er alvorlig. Folkehelseinstituttet arbeider for å hindre en videre økning. Blant annet jobbes det med å bedre overvåkingen av antibiotikabruken, sier Nøkleby.

Kostbart problem

Tidligere var MRSA nesten utelukkende et sykehusfenomen, men nå sprer den seg også ute blant befolkningen. Et problem er at folk som blir syke i utlandet, kjøper antibiotika som man er forsiktige med å gi i Norge. Dersom den fryktede bakterien fortsetter å spre seg, vil det bli nødvendig med en omfattende omlegging av prosedyrene ved norske sykehus.

– I Norge har vi stort sett kunnet opptre som om bakterien ikke var til stede. Dersom økningen fortsetter, kan vi ikke det lenger. En rekke prosedyrer vil måtte

endres slik at standardrutinene tar hensyn til at MRSA kan være til stede. Dette vil dreie seg om kostnader i millionklassen, mener Hanne Nøkleby.