Først på slutten av opplesningen blir det klart hvilken straff de to tiltalte får. Fremmøtet i rettslokalene i Arendal er stort i forbindelse med domsavsigelsen.

Førstelagmann Asbjørn Nes-Hansen har valgt å lese dommen slik den står skrevet i motsetning til hva som skjedde i Kristiansand byrett under Baneheiasaken. Da leste dommeren først slutningen før han leste opp hele dommen og premissene for dommen.

Som kjent har aktor lagt ned påstand om 21 års forvaring for Viggo Kristiansen og 21 års ubetinget fengsel for Jan Helge Andersen.

TILTALT: Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen er tiltalt for barnedrapene i Kristiansand. (Arkivtegninger)