— Kanskje er Norge det landet hvor alle de flinke menneskene bor, men hvorfor skulle vi være så veldig forskjellige fra alle andre land? Undersøkelser viser at de fleste mener det foregår korrupsjon i offentlig sektor, sier Eva Joly til NTB.

- Ikke proaktivt politi

Eva Joly overleverte fredag sin siste rapport som spesialrådgiver for Justisdepartementet. I mer enn tre år har hun ledet et prosjekt mot hvitvasking og korrupsjon. Ved overleveringen til justisminister Odd Einar Dørum (V) sa Joly at det er blitt litt vanskeligere å drive økonomisk kriminalitet i Norge, men at man så langt bare har sett toppen av isfjellet.

— Det økonomiske politiet vårt har ikke vært proaktivt nok. Det har med ressurser og med vaner å gjøre. Men jeg er ganske sikker på at vi har noen skandaler foran oss, sier Joly. Med det mener hun trolig at politiet ikke selv i tilstrekkelig grad tar initiativ i slike saker.

Hun peker spesielt på områder hvor det er mye penger involvert. Sektorer med tette bånd opp mot byggebransjen, forsvaret og oljeindustrien er utsatt. Mange av de samme områdene innenfor det private næringslivet er også utsatt.

Spesialrådgiveren uttrykte imidlertid forståelse for at politiet ikke selv etterforsker flere saker.

— Hvis man har 100 anmeldte saker på vent, så går man ikke selv ut finner nummer 101, sier Joly.

- Mindre lønnsomt

Justisministeren takket Joly for innsatsen. Fra 1. september fortsetter hun i samme bane, men med en mer internasjonal retning, i NORAD.

— Jeg vil påstå at vi har nådd målet vårt om at økonomisk kriminalitet er blitt litt mindre lønnsomt. Det ser vi blant annet i oversikter over inndratte midler, sier Joly.

Dørum forteller at en rekke tiltak er i støpeskjeen som en følge av prosjektet i hans departement.

— Det er blitt mindre lønnsomt å drive økonomisk kriminalitet i Norge, men det er fremdeles en betydelig jobb som skal gjøres. I regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet vil vi blant annet se på om det skal være grenser for hva man kan handle kontant her i landet, sier Dørum.

Han vil ikke kommentere om det kan bli aktuelt å trekke tilbake 1000-lappen fra pengemarkedet. Ifølge lederen i Næringslivets Sikkerhetsråd er det bare kriminelle som behøver en seddel med slik høy valør i dag.

Pressens ansvar

Resultatet av søkelyset på den økonomiske kriminaliteten har gjort det tydelig at kampen ikke bare er forbeholdt politiet og de offentlige myndighetene, mener statsråden.

Både Joly og Dørum er samstemt når de oppfordrer pressen til å ta ansvar i å avdekke kritikkverdige forhold. De peker begge på pressens muligheter for å gjøre kritikkverdige forhold kjent, samtidig som den kan holde kilden til opplysningene hemmelig.

— Vi har en presse som har et kildevern, og det skal vi være glade for - som en del av samfunnets prosess for å rydde opp blant dem som stjeler fra felleskassen og undergraver den frie markedsøkonomien, sier Dørum til NTB.

<b>RAPPORT:</b> Spesialrådgiver Eva Joly har i over tre år ledet et eget prosjekt som i stor bredde har vurdert korrupsjon og hvitvasking i Norge. Fredag la hun fram sin sluttrapport for justisminister Odd Einar Dørum (V).<br/>FOTO: ERLEND AAS, SCANPIX