INGVILD RUGLAND

Både konsernsjef Olav Fjell, styreleder Leif Terje Løddesøl og konserndirektør Richard Hubbard måtte forlate stillingene sine som følge av avtalen.

Keiserud har jobbet hver dag i over tre måneder for å kunne gi styret sitt svar.

— Vi skal vurdere avtalen, og hvordan den ble fulgt opp internt i Statoil. Vi har snakket med rundt 30 personer, både eksternt og internt, sier Keiserud.

Keiserud har blant annet vært i Teheran, og han har gjennomgått e-postene til personer i Statoil som kan tenkes å ha vært involvert i avtalen. Han har også vært i kontakt med Økokrim, selv om han arbeider uavhengig av deres etterforskning.

— Jeg får vite hvordan deres etterforskning går. Men jeg ønsker ikke å kommentere hvilken kontakt jeg har med Økokrim, vi er i prinsippet uavhengige av hverandre, sier Keiserud.

Styreleder Jannik Lindbæk sier at det er ønskelig at Keiserud har fått tilgang til noe av Økokrims dokumentasjon, men hva dette er, vil han ikke gå inn på. Lindbæk håper Keiserud blir ferdig med sin anbefaling og redegjørelse før Økokrim, men at det ikke er noen tidsplan for jobben. Det er ikke lagt føringer for at Keiserud skal bli ferdig før ny konsernsjef blir ansatt.