Onsdagens vedtak i bystyret i Oslo innebærer at USAs ambassade kan flytte fra sentrum til Husebyskogen på vestsiden av byen. Vedtaket er en reguleringsendring av et friområde, slik at det kan bygges på en tomt i forbindelse med militærleiren på Huseby.

– Bystyrets vedtak betyr at det nå er adgang til å bygge ut området i tråd med reguleringsplanen, og slik amerikanerne ønsker, sier byrådsleder Erling Lae (H) til NTB.

Vedtaket må stadfestes hos Fylkesmannen, men byrådslederen frykter likevel ikke at ankene som trolig kommer, vil medføre større forsinkelser for flyttingen av ambassaden.

Terrorfare

Det er terrorangrep og terrorfare ute i verden som indirekte har skapt problemer og ubehag for beboere i Oslo. Naboer av USAs ambassade har mislikt de store sikkerhetsforskansningene rundt bygningen i Drammensveien i Oslo. Samtidig har det skapt frykt å ha et mulig terrormål i nabolaget.

Det har vært en lang kamp mellom naboene der ambassaden ligger i dag og naboene på Huseby, som slett ikke vil ha ambassaden til sitt nærområde. Senest for to dager siden bestemte Ap og SVs representanter seg for å stemme nei til flyttingen. Dermed så det ut til at spørsmålet var avgjort en gang for alle.

Det var derfor to overraskende utbrytere, fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Venstre, som onsdag snudde flertallet i bystyret. Ane Willumsen, som onsdag kom inn som vararepresentant i Venstres gruppe, mener partiet hele tiden har kjent til hennes standpunkt.

– Men jeg regnet ikke med at jeg kom til å møte. Derfor har jeg ikke sett noen grunn til å flagge dette høyt. De kommer nok ikke til å bli veldig glad i meg på Oslo vest, sier hun til NTB.

Bystyrerepresentant Tom Pape, utbryteren fra Arbeiderpartiet, sier at det var utenriksminister Jonas Gahr Støres (Ap) brev til ordføreren som vippet ham over i gruppen som stemmer for flytting til Huseby.

– Jeg har vært veldig usikker i denne saken hele veien, og jeg hadde lenge savnet en klargjøring fra sentrale myndigheter. Jeg varslet gruppen mandag om at jeg kom til å vurdere min stemmegivning, sier Pape til NTB.

– Skuffet

Leder for aksjonsgruppen på Huseby, Margrethe Geelmuyden, sier de ønsker å tenke seg om noen dager før de tar en eventuell beslutning om videre kamp.

– Det er klart vi er skuffet, men hvis vi går videre med saken, kan det være aktuelt å klage til Fylkesmannen.

Amerikanerne var onsdag glad for vedtaket som var gjort. I den omstridte trekantblokken på Drammensveien trodde alle at løpet var kjørt.

– Dette kom fullstendig overraskende på oss. Vi respekterer selvsagt den demokratiske prosessen i Oslo og trodde vel at saken var avgjort da SVs representanter bestemte seg mandag, sier presse— og kulturråd James Ellickson-Brown til NTB.

James Ellickson-Brown er forberedt på flere klagerunder og at det er langt fram til den endelige beslutningen er tatt. Men det knappe flertallet i bystyret er et viktig første skritt.

Mie Skau Vedeler, leder for aksjonsgruppen Flytt ambassaden nå, sier hun er lettet over vedtaket om flytting fra Drammensveien.

– Det er gjort et demokratisk vedtak og jeg henstiller til Huseby-gruppen om at de respekterer dette, sier Vedeler.