Det sier seniorrådgiver Jan Austad i Justisdepartementets politiavdeling.

— Jeg tror ikke virkningen av sexkjøpsloven vil bli vurdert i forhold til hvor mange vi tar for sexkjøp i utlandet. Da loven ble vedtatt, var det internasjonale forbudet ment som en holdningsskapende del av loven. En rekke norske straffebestemmelser gjelder i utlandet, uten at det blir straffesaker av det, sier Austad.

- Presses utenlands JD-rådgiveren sier dette om det tilsynelatende fraværet av politiinnsats mot nordmenn som kjøper seksuelle tjenester i utlandet:

— Vi får se etter hvert om det blir nødvendig å rette oppmerksomheten mot utlandet. Hvis det eksempelvis oppstår store, norske sexkjøp-miljøer utenlands, kan det være vi må gjøre noe mer enn vi gjør i dag. Det samme gjelder hvis det blir utbredt med organiserte sexturer fra Norge. Innsatsen vil avhenge av hvilke forhold politiet blir kjent med.

Austad understreker at overgrep mot barn i utlandet allerede er høyt prioritert.

— Men dette er jo noe som har vært omfattet av straffebestemmelsene lenge, og sånn sett ikke har noe med oppfølgingen av den nye sexkjøpsloven å gjøre.

Fafo-forsker May-Len Skilbrei var med på å kartlegge prostitusjonsmarkedet i Norge i forkant av sexkjøpsforbudet. Hun tviler på at lovforbudet i seg selv gjør det mer problematisk for norske menn å kjøpe sex i utlandet.

— Men i Norge vil nok terskelen for å kjøpe sex heves. Da kan det tenkes at noen sexkunder vil føle seg presset til å dra utenlands. I Danmark mener de å se en økning av svenske sexkunder etter at svenskene fikk sitt sexkjøpsforbud sent på 90-tallet, sier Skilbrei.

— Organiserte sexturer Forskeren mener det også er «god grunn» til å tro at det foregår organiserte prostitusjonsturer fra Norge.

— Da tenker jeg på turer der sexkjøp er selve formålet med turen, for eksempel til Russland og Thailand. Men slike turer er nok mest for spesielt interesserte.

Skilbrei tror ikke at det norske sexkjøpsforbudet fører til noen stor endring i norske sexkunders praksis.

— For den jevne sexkunde, som typisk kjøper sex uplanlagt og i fylla noen få ganger, er det ikke aktuelt å dra til den andre siden av kloden for å få sex, sier Skilbrei.