Bergen, Trondheim og Stavanger ønsker alle å tiltrekke seg hovedkontoret for det statlige holdingselskapet, men er mer eller mindre enige om å markedsføre seg felles i bestrebelsene for å få de enkelte investeringsfond. Finansdirektør Egil Herman Sjursen i Vesta Forsikring AS opplyser til Bergens Tidende at enigheten byene mellom omfatter etablering et investeringsfond for marin/bioteknologisk virksomhet i Bergen, mens det planlagte IT-fondet legges til Trondheim og energifondet til Stavanger. Imidlertid understreker Sjursen at den mest sansynlige og beste modell vil være at Stortinget vedtar de ulike satsingsområder, og så blir det investeringsmiljøene rundt om i landet selv som må sloss om forvaltningen.Kampen kommer til å stå om det statlige holdingselskapets plassering. Det vil både Bergen, Trondheim Stavanger og andre byer ha.— Det er viktig at staten sprer sine aktiviteter utenfor hovedstaden. Presset på Oslo er uheldig for hovedstaden selv og for hele landet. Også andre deler av Norge må få statlige aktiviteter, mener Sjursen.