Statistisk sentralbyråd første prognose over befolkningsutviklingen viser at antall innvandrere vil øke kraftig – fra 365.000 i dag til mellom 1 og 2 millioner i 2060. Det vil si mellom 19 og 27 prosent av folketallet.

Definisjonen omfatter personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og deres barn født i Norge. SSB understreker at tallene er svært usikre, fordi det er vanskelig å si hvor stor innvandringen vil bli i fremtiden.

Irak og Somalia

Etter 1997 har nettoinnvandringen variert mellom 8 000 og 17 000. De siste årene er det kommet flest flyktninger fra Irak og Somalia. De fleste av disse gruppene har behov og muligheter for familieetablering eller familiegjenforening.

Det har også vært en viss innvandring av utdanningssøkende og arbeidskraft. I tillegg det blitt stadig mer vanlig at etniske nordmenn finner en ektefelle i utlandet.

Hele SSB-rapporten med grafer finner du her.