• Min erfaring er at det er for mange som venter for lenge med å be om hjelp, sier Karen Louise Pedersen, styremedlem i Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien.

Hun slår fast at det er altfor liten kunnskap om alvorlige sinnslidelser blant folk flest.

— Andelen mennesker med alvorlige sinnslidelser er konstant på ca. en prosent av befolkningen. Slik er det i alle land. De fleste utvikler lidelsene når de er mellom 14 og 18 år gamle. Dessverre faller dette ofte sammen med at de ruser seg, det er en klar økning i rusmisbruket blant unge.

Et annet problem, mener Pedersen, er at forandringer i atferden kan bli tolket som at ungdommen er «vanskelig» eller opposisjonell. Resultatet er at det ofte tar altfor lang tid før de unge eller pårørende ber om hjelp.

— Dessverre kommer de da til et behandlingsapparat som er sprengt. Sengekapasiteten ved institusjonene er redusert kraftig de siste tiårene, og pasienter sendes hjem til sine pårørende altfor raskt mange ganger, sier Pedersen.

— Hva skal til for å bedre kunnskapen blant folk?

— Opplysningsvirksomhet og åpenhet er nødvendig. Men åpenhet er ikke alltid like enkelt. Som pårørende må vi også passe på at den ikke rammer de syke. Men hverdagen til pårørende er i hvert fall at kunnskapen er veldig liten blant folk flest.