• Det vil komme flere erstatningskrav. Vi har fått en flom av henvendelser, og flere av sakene minner sterkt om historien til Annelise Johnsen, som BT skrev om fredag.

Det sier Ellen Piro, leder av landsforeningen for ME-pasienter til Bergens Tidende. ME står for diagnosen kronisk tretthetssyndrom.

Dårlig oppfølging

Ellen Piro mener Folkehelseinstituttet ikke har gjort nok for å følge opp skoleelevene som i sin tid ble utsatt for utprøving av den nye vaksinen mot hjernehinnebetennelse.

— Særlig fordi dette var et forsøk, burde de ansvarlige vært ekstra påpasselige med å følge opp og observere eventuelle skader og bivirkninger. Det har de ikke vært flinke nok til, sier hun.

Folkehelseinstituttet hadde full oversikt over hvem som ble vaksinert. Gruppen var klart avgrenset både i antall og tidsrom. Det dreide seg hovedsakelig om 180.000 åttendeklassinger i fireårsperioden 1988-1991.

I informasjonsbrosjyren som ble sendt ut fra Statens institutt for folkehelse, som det het den gangen, heter det at «dersom det skulle komme bivirkninger som fører til at du går til lege, sender legen oss en rapport om dette slik at vi kjenner til det som har skjedd».

Resultatet er at over 15 år etter at vaksineforsøket ble avsluttet, er det fortsatt uklart hvilke konsekvenser det fikk.

Vaksiner kan trigge ME

Foreløpig har ME-foreningen fått henvendelser fra 20 personer som mener at de er blitt syke som følge av vaksinen. Og mange flere som lurer på om det kan være en sammenheng.

— Det er mange kategorier, og det er viktig å få sortert ut hva som er hva. Vi har eksempler på at folk har vært syke i mange år uten å ha visst at de hadde ME og uten å koble sine plager til vaksinen. Og andre igjen som må ha fått sykdommen på andre måter.

— Det vi blir stadig mer klar over, er at ikke bare vaksine mot hjernehinnebetennelse, men vaksiner generelt, kan være en utløsende faktor for ME, sier Ellen Piro.

— Fortsatt er dette en mystisk sykdom for de fleste. Vi vet ikke nok om den, og forskningen har langt igjen før de har full kunnskap om hvordan den oppstår og hvem som rammes, sier hun.

I slutten av februar er det planlagt et møte mellom ME-foreningen og Folkehelseinstituttet der man skal prøve å få oversikt over situasjonen og hvor mange som totalt kan være berørt og bør sjekkes nærmere.

Søker ofre

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har på nettsidene sine lagt ut en oppfordring til personer som mener de kan ha utviklet ME eller andre sykdommer på grunn av vaksineforsøket, om å melde seg og eventuelt søke om erstatning.

Informasjonsrådgiver Svein Erik Eide i Norsk Pasientskadeerstatning sier til BT at bakgrunnen for oppfordringen er å kartlegge omfanget av mulige skader.

Han understreker imidlertid at det ikke ligger noen erstatningsautomatikk i dette.

— Hver enkelt sak og hver enkelt person blir utredet og vurdert hver for seg som i alle andre saker.

— Hvor store erstatninger kan det bli snakk om?

— Det er også individuelt, alt etter hvilken situasjon den enkelte befinner seg i. Hvis man får medhold kan det være aktuelt å utmåle både kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og såkalt menerstatning, sier Eide.

FAKSIMILE av sak i BT fredag 3. februar.