– Det er forferdelig trist at vi har innbyggere som har fått livene sine forandret av denne epidemien, både på kort og lang sikt, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune til BT.

Døren fortsatt åpen

Fortsatt dukker det opp nye saker hver uke. Døren er fortsatt åpen. Søknadsskjema ligger klart på kommunens nettsider.

Rastad understreker at kommunen tidlig tok ansvar og skjønte at dette var en alvorlig sak. – Vi er fremdeles sterkt opptatt av å holde fokus, og vi regner oss ikke som ferdige med saken på lenge ennå, sier han.

Til nå har kommunen behandlet omkring 200 mindre erstatningskrav, i størrelsesorden fra 200 til 6000-7000 kroner. Dette er folk som har hatt utgifter til legebesøk, medisiner, transport osv. i en sykeperiode. Snittet for utbetaling er på 1000 kroner. Noen av disse har senere søkt om større erstatninger og er med i gruppen som nå er under behandling i kommunens forsikringsselskap, Gjensidige.

Mistet inntekt og studier

Det er de største og mest omfattende sakene, 136 i tallet, som er videresendt til Gjensidige. Dette dreier seg hovedsakelig om personer som har vært langvarig syke og som gjør krav på dekning av tapt arbeidsinntekt og fremtidig ervervstap. Det kan også dreie seg om studenter som har mistet studietid og som kommer senere ut i arbeidslivet enn planlagt. Noen søker også om å få dekket utgifter til juridisk bistand.

I tillegg til kravene fra enkeltpersoner foreligger det også seks krav fra bedrifter som vil ha dekket utgifter til sykefravær, arbeidsgiveravgift og egenandel.