I natt ble det klart at Olaf Thommessen tar permisjon som nestleder i Venstre etter avsløringene den siste tiden.

Thommessen vil ikke svare på om han noen gang kommer tilbake som nestleder i partiet.

— Det er det for tidlig å si noe om, det vil bli en helhetsvurdering, sier han til VG.

Ifølge VG bestemte Thommessen seg for å ta permisjon etter samtaler med Venstre-leder Lars Sponheim og generalsekretær Terje Brevik.

Betalte restskatt

Venstres nestleder er i hardt vært, etter at det ble oppdaget at han i fjor urettmessig tok ut over 73.000 kroner fra Annette A. Thommessens Minnefond som han har vært styreleder i like fra starten. Halvparten av beløpet ble brukt til å betale restskatt.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har reagert på dette, for ifølge stiftelsesloven er ikke denne fremgangsmåten tillatt. Informasjonssjef Rune Timberlid sier at tilsynet har gitt Thommessen en frist til 15. november til å redegjøre for det som er skjedd.

– Det er helt på det rene at verken styremedlemmer eller daglig leder har anledning til å ta opp lån i stiftelsen. Loven er helt klar på dette punktet. Men i denne konkrete saken kan det selvsagt være andre forhold vi må ta hensyn til. Dette er uansett en type sak som vil skape presedens for senere tilfeller, sier Timberlid.

Minnefondets revisor, Simen Jagland, godkjente riktignok regnskapet for 2006, men påpekte at «minnefondet har gitt styrets leder lån i strid med stiftelseslovens paragraf 20.»

– Betalte tilbake straks

Olaf H. Thommessen føler seg helt rolig, og gir denne versjonen av det som har skjedd:

– Jeg er trygg på at dette vil ordne seg, etter at jeg har vært i dialog med stiftelsestilsynet et par uker. De formelle feil som er gjort har vi rettet opp, og lånet betalte jeg tilbake straks, med renter attpåtil. Det er fondet som har tjent på dette, ikke jeg, sier Olaf H. Thommessen.

Han nevner også at virksomheten i minnefondet har ligget nede en tid på grunn av hans egen sykdom og manglende ressurser. Det har vært et provisorisk styre bestående bare av Thommessen.

– Minnefondet står nå ved en korsvei, der vi må bestemme hva vi skal gjøre videre, sier han.

– Jeg opplever det som skrives om meg som kjedelig, sårende og krenkende, som om jeg skulle ha prøvt å berike meg selv, sier han videre.

– Må rydde opp

For Venstre er denne negative oppmerksomheten rundt Thommessen ubehagelig, ettersom han er partiets nestleder. Da VG begynte å skrive om pengene han lånte fra minnefondet, orienterte han Venstres generalsekretær, Terje Breivik, om saken sett fra hans synspunkt.

Lars Sponheim sier i en kort kommentar at «jeg regner med at Thommessen rydder opp i dette selv».

Mange i partiet er spent på om nestlederen tar gjenvalg på Venstres landsmøte i april. Olaf H. Thommessen ønsker ikke å si hva han vil svare valgkomiteen, som har gitt ham og de andre i sentralstyret frist til 5. november til å bestemme seg.

Venstres ledelse bestemte seg tidlig for å hjelpe Thommessen så godt det lot seg gjøre, ikke minst økonomisk, da han ble rammet av slag. I egenskap av nestleder betaler partiet ham en lønn som tilsvarer halvparten av det en stortingsrepresentant tjener – godt over 300.000 kroner, uten at det følger spesiell arbeidsplikt med.

ORDNET OPP: Olaf H. Thommessen betalte straks tilbake lånet da han fikk vite at han hadde opptrådt i strid med loven. ARKIVFOTO: SCANPIX
Solum, Stian Lysberg