Ulvik er den fjerde største Venstrekommunen i landet. Det er bare Røst, Smøla og Vågsøy som har en større prosent Venstrevelgere innenfor sine kommunegrenser. Og som det seg hør og bør for en bygd der hver tredje innbygger stemmer Venstre, er også partiet det største i kommunestyret med seks representanter. Og Venstremannen Terje Breivik er ordfører i sin andre periode. Breivik er også leder i Hordaland Venstre.