Et enstemmig landsmøte vedtok ambisiøse klima-mål for Norge lørdag ettermiddag.

— Norge må ta en lederrolle i de internasjonale klimaforhandlingene, heter det i uttalelsen fra landsmøtet.

Venstre vil blant annet at alle kommunere og fylkeskommuner må lage egne handlingsplanmer for energi og klimapolitikken.

Partiet vil også jobbe for å gjøre klimavennlig drivstoff til tilgjengelige i alle landets kommuner.

I dag er det slik at sliktdrivstoff er tilgjenegelige kun i et fåtall kommuner.

I morgen legger forøvrig partiet frem en egen handlingsprogram for klimapolitikken.